Ви є тут

Машинобудування

Курс лекцій з динаміки та віброзахисту машин.


Воробйов, М. С. Курс лекцій з динаміки та віброзахисту машин. / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 84 с.

Курс лекцій з динаміки та віброзахисту машин містить дев’ять лекцій, у яких викладений матеріал спецкурсу для освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202 – спеціаліст, спеціальності технологія машинобудування. Даний курс розрахований на вісімнадцятигодинну програму лекційних занять. Розглянуті питання моделювання машин даної спеціальності з врахуванням пружності ланок та дисипації енергії механічних коливань, методи боротьби з небажаною віброактивністю. Дані приклади практичних розрахунків по темах і контрольні запитання.

Технічна механіка


Журавльов, Ю. В. Технічна механіка : курсове проектування / Ю. В. Журавльов, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 84 с.

Методичні вказівки з дисципліни „Технічна механіка” містять структурний аналіз, кінематичний та силовий розрахунки механізму, кінематичний розрахунок приводу, проектний та перевірний розрахунки механічних передач, а також завдання для виконання курсового проекту.

Методи обробки складних поверхонь


Шишкін, В. О. Методи обробки складних поверхонь : метод. вказівки до виконання самостійної роботи / В. О. Шишкін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки, програма та контрольні завдання призначені для самостійного вивчення дисципліни “Методи обробки складних поверхонь” і розроблені згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 6.0902- Інженерна механіка з спеціальності “Технологія машинобудування”.

Теорія технічних систем


Іващенко, В. Т. Теорія технічних систем : метод. вказівки / В. Т. Іващенко, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 29 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з програмою і призначені для самостійної роботи по вивченню курсу та виконання контрольних робіт студентами механічних спеціальностей.

Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин


Сторож, Б. Д. Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин. : конспект лекцій / Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 83 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин” для спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування.

Програма ознайомчої практики


Роп'як, Л. Я. Програма ознайомчої практики : метод.вказівки / Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціальності: “Технологія нафтогазового машинобудування”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved