Ви є тут

Металургія

Основи метрології


Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.

Новітні конструкційні матеріали


Новітні конструкційні матеріали : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Керамічні матеріали конструкційного призначення


Присяжнюк, П. М. Керамічні матеріали конструкційного призначення : лабораторний практикум / П. М. Присяжнюк, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Керамічні матеріали конструкційного призначення" В лабораторному практикумі представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання керамічних виробів, дослідження їх властивостей, особливості формування структури та властивостей конструкційної кераміки, обладнання для спікання та дослідження структури керамічних матеріалів.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : практикум / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 102 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фізико-хімічна механіка матеріалів" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : курсове проектування / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 35 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фізико-хімічна механіка матеріалів». Курсове проектування включає: мету і завдання, організацію роботи над курсовою роботою, тематику курсової роботи, її структуру і зміст. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсової роботи.

Фізико-хімічна механіка матеріалів


Шлапак, Л. С. Фізико-хімічна механіка матеріалів : методичні вказівки для самостійної роботи / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів зі спеціалізації «Технологія та устаткування зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістра.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved