Ви є тут

Розробка газових родовищ

Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 77 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05030401 (8.05030401) „Видобування нафти і газу”, спеціалізації 7.05030401.02 (8.05030401.02) – „Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”.

Магістерська робота


Кондрат, Р. М. Магістерська робота : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 92 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання магістерської роботи, тематику, структуру і зміст магістерських робіт, вимоги до оформлення і порядку їх захисту та рекомендовані джерела.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

IFNTUNG 2014. All rights reserved