Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Технологічне обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів


Войцехівська, Т. Й. Технологічне обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів : практикум / Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни "Технологічне обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Практикум містить тематику завдань, короткі теоретичні відомості, завдання, вказівки до їх виконання.

Проектування експлуатації нафтових сверловин


Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин : практикум / В. С. Бойко, Б. М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с.

Даний практикум по курсу “Проектування експлуатації нафтових свердловин” складено для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 185 – “Нафтогазова інженерія та технології” (спеціалізація “Видобування нафти і газу”). Цей методичний документ містить зразки розв’язків деяких типових завдань, а також перелік основної та додаткової літератури.

Проектування експлуатації нафтових сверловин


Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин : метод. вказ. для виконання курсового проектування / В. С. Бойко, Б. М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 11 с.

Дані методичні вказівки до курсового проектування по курсу “Проектування експлуатації нафтових свердловин” складено для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 185 – “Нафтогазова інженерія та технології” (спеціалізація “Видобування нафти і газу”). Цей методичний документ містить завдання та перелік тем курсових проектів, зміст курсового проекту і його об’єкт, методичні вказівки щодо виконання, оформлення, здачі і захисту курсового проекту, а також перелік основної та додаткової літератури.

Основи нафтової справи


Якимечко, Я. Я. Основи нафтової справи : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 318 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи нафтової справи" для студентів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" і 121 - "Інженерія програмного забезпечення" за освітнім рівнем "бакалавр". Призначений для самостійної роботи студентів очної і заочно-дистанційної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни.

Нафтогазопромислове обладнання


Концур, І. Ф. Нафтогазопромислове обладнання : лаб. практикум / І. Ф. Концур, Я. Т. Федорович, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 99 c.

Лабораторний практикум з дисципліни "Нафтогазопромислове обладнання" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Даний лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни " Нафтогазопромислове обладнання ".

Експлуатація нафтових і газових свердловин


Тарко, Я. Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин : лаборатор. практикум / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 196 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни “Експлуатація нафтових і газових свердловин”. Лабораторний практикум вміщує 9 лабораторних робіт, кожна з яких містить мету, теоретичну частину з описом приладів та установок, вказівки для самостійної роботи студентів, порядок проведення роботи і обробки результатів досліду та вказівки з оформлення отриманих результатів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 “Геологія нафти і газу”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved