Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Нафтогазова механіка


Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка : навчальний посібник / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 231 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Нафтогазова механіка". Навчальний посібник містить теоретичні положення механіки неперервного середовища в умовах пластів та трубопровідних систем, а також механіки ідеальних та реальних газів та системи реології тіл, основних положень механіки гірських порід та грунтів, їх властивостей, основних будівельних матеріалів та їх застосування, методик розрахунку залізобетонних конструкції.

Нафтогазова механіка


Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка : практикум / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 38 с.

Практикум містить приклади розв’язку задач та питання для самоконтролю. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання за спеціальністю “185 Нафтогазова інженерія та технології”(за переліком 2015 р.), слухачів інституту післядипломної освіти, які навчаються за даною спеціальністю, для студентів на базі підготовки молодшого спеціаліста.

Фізика нафтового і газового пласта


Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта : конспект лекцій / І. М. Купер, А. В. Угриновський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 250 с.

У конспекті лекцій висвітлено основні наукові положення з фізики нафтового і газового пласта. Зазначено властивості гірських порід - колекторів, пластових вуглеводнів та води, їх фізико-хімічні властивості, фахові перетворення вуглеводних систем, а також молекулярно-поверхневі процеси, які проходять на границях розділу фаз.

Технологія і проектування розробки нафтових родовищ


Бойко, В. С. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ : збірник задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.

Збірник задач укладено на основі багаторічного досвіду викладання дисциплін «Технології розробки нафтових родовищ» і «Проектування розробки нафтових родовищ» у вищому технічному навчальному закладі, а також досвіду застосування методів цих навчальних дисциплін для розв’язування практичних задач з нафтогазовидобування. Збірник є систематизованою підбіркою задач з технології і проектування розробки нафтових родовищ різної складності відповідно до всіх розділів навчальних програм.

The fundamentals of petroleum engineering


Moroz, L. B. The fundamentals of petroleum engineering = Основи нафтогазової справи : lecture notes / L. B. Moroz, N. M. Hedzyk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 97 с.

Конспект лекцій складено англійською мовою згідно з вимогами і стандартами як за змістом, так і щодо оформлення і послужить навчальним посібником для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу” як при вивченні курсу, так і в подальшій практичній роботі. Може використовуватись студентами денної та заочної форм навчання.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус, Н. В. Федоляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”. Рекомендовано до використання студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved