Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

The fundamentals of petroleum engineering


Moroz, L. B. The fundamentals of petroleum engineering = Основи нафтогазової справи : lecture notes / L. B. Moroz, N. M. Hedzyk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 97 с.

Конспект лекцій складено англійською мовою згідно з вимогами і стандартами як за змістом, так і щодо оформлення і послужить навчальним посібником для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу” як при вивченні курсу, так і в подальшій практичній роботі. Може використовуватись студентами денної та заочної форм навчання.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус, Н. В. Федоляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”. Рекомендовано до використання студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Виробнича практика


Кондрат, Р. М. Виробнича практика : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст виробничої практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання курсових проектів і робіт та індивідуального завдання і вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі


Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : конспект лекцій. Ч.1 / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький, М. В. Кичма. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 148 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі». Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу студентами стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання. Розглянуто способи інтенсифікації припливу вуглеводнів у свердловини, наведено технологічні схеми обв’язки наземного і підземного обладнання, методику розрахунків технологічних параметрів під час інтенсифікації припливу, описано новітні технології оброблення привибійної зони пласта з метою збільшення дебітів свердловин.

Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування


Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик, А. М. Краснодембський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про основні методи моделювання, основні статистичні методи та застосування оптимізаційних методів при моделюванні процесів нафтогазовидобування. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Видобування нафти і газу".

Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі


Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : практикум / О. Ю. Витязь, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 109 с.

У практикумі викладено основні розрахунки з інтенсифікації припливу вуглеводнів. Розглянуто проблеми методів інтенсифікації припливу вуглеводнів та методів хімічного та кавітаційно-пульсаційного впливу на пласт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved