Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Дипломне проектування


Кондрат, Р. М. Дипломне проектування : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 91 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дипломного проектування, тематику, структуру і зміст дипломних проектів, вимоги до оформлення і порядку їх захисту та рекомендовані джерела.

Переддипломна практика


Кондрат, Р. М. Переддипломна практика : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 61 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст переддипломної практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання дипломного проекту та індивідуального завдання і вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Системи технологій


Кондрат, О. Р. Системи технологій : конспект лекцій / О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 228 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про технології базових галузей народного господарства України, а також найбільш перспективні технологічні процеси, розглядаються питання суті технологічних систем, якості продукції, загальні положення про організацію виробництва і його структуру, роль інновацій в технологічному розвитку, впливу технологій на техніко-економічну ефективність роботи підприємства.

Вплив робочих середовищ на надійність нафтогазового обладнання


Пітулей, Л. Д. Вплив робочих середовищ на надійність нафтогазового обладнання : альбом ілюстрацій / Л. Д. Пітулей, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 48 c.

Альбом ілюстрацій містить відомості, необхідні для вивчення дисципліни «Вплив робочих середовищ на надійність нафтогазового обладнання». Розроблений для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050201 – «Технології машинобудування».

Основи нафтогазової справи

Тутко, Т. Ф. Основи нафтогазової справи : конспект лекцій / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 190 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи нафтогазової справи”. Розглянуто історію розвитку нафтогазової галузі України, питання пов’язані з пошуком і розвідкою родовищ нафти і газу, буріння нафтогазових свердловин. Значну увагу приділено магістральним нафто- і газопроводам, а також питанню переробки нафти і газу.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посіб. / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 344 с.

Навчальний посібник містить опис машин та обладнання, які використовуються при фонтанному і механізованих способах експлуатації нафтових і газових свердловин та їх ремонту з дисципліни «Машини та обладнання для видобутку нафти і газу». За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів 6.050304 «Нафтогазова справа».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved