Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Виробнича практика


Кондрат, Р. М. Виробнича практика : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст виробничої практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання курсових проектів і робіт та індивідуального завдання і вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі


Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : конспект лекцій. Ч.1 / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький, М. В. Кичма. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 148 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі». Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу студентами стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання. Розглянуто способи інтенсифікації припливу вуглеводнів у свердловини, наведено технологічні схеми обв’язки наземного і підземного обладнання, методику розрахунків технологічних параметрів під час інтенсифікації припливу, описано новітні технології оброблення привибійної зони пласта з метою збільшення дебітів свердловин.

Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування


Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик, А. М. Краснодембський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про основні методи моделювання, основні статистичні методи та застосування оптимізаційних методів при моделюванні процесів нафтогазовидобування. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Видобування нафти і газу".

Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі


Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : практикум / О. Ю. Витязь, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 109 с.

У практикумі викладено основні розрахунки з інтенсифікації припливу вуглеводнів. Розглянуто проблеми методів інтенсифікації припливу вуглеводнів та методів хімічного та кавітаційно-пульсаційного впливу на пласт.

Дипломне проектування


Кондрат, Р. М. Дипломне проектування : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 91 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дипломного проектування, тематику, структуру і зміст дипломних проектів, вимоги до оформлення і порядку їх захисту та рекомендовані джерела.

Переддипломна практика


Кондрат, Р. М. Переддипломна практика : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 61 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст переддипломної практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання дипломного проекту та індивідуального завдання і вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved