Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посіб. / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 344 с.

Навчальний посібник містить опис машин та обладнання, які використовуються при фонтанному і механізованих способах експлуатації нафтових і газових свердловин та їх ремонту з дисципліни «Машини та обладнання для видобутку нафти і газу». За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів 6.050304 «Нафтогазова справа».

Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні


Мороз, Л. Б. Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні : метод. вказівки / Л. Б. Мороз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 19 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа».

Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування


Смоловик, Л. Р. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : лаб. практикум / Л. Р. Смоловик, Н. М. Гедзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін „Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Видобування нафти і газу”..

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved