Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Системи технологій


Кондрат, О. Р. Системи технологій : конспект лекцій / О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 228 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про технології базових галузей народного господарства України, а також найбільш перспективні технологічні процеси, розглядаються питання суті технологічних систем, якості продукції, загальні положення про організацію виробництва і його структуру, роль інновацій в технологічному розвитку, впливу технологій на техніко-економічну ефективність роботи підприємства.

Вплив робочих середовищ на надійність нафтогазового обладнання


Пітулей, Л. Д. Вплив робочих середовищ на надійність нафтогазового обладнання : альбом ілюстрацій / Л. Д. Пітулей, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 48 c.

Альбом ілюстрацій містить відомості, необхідні для вивчення дисципліни «Вплив робочих середовищ на надійність нафтогазового обладнання». Розроблений для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050201 – «Технології машинобудування».

Основи нафтогазової справи

Тутко, Т. Ф. Основи нафтогазової справи : конспект лекцій / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 190 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи нафтогазової справи”. Розглянуто історію розвитку нафтогазової галузі України, питання пов’язані з пошуком і розвідкою родовищ нафти і газу, буріння нафтогазових свердловин. Значну увагу приділено магістральним нафто- і газопроводам, а також питанню переробки нафти і газу.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посіб. / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 344 с.

Навчальний посібник містить опис машин та обладнання, які використовуються при фонтанному і механізованих способах експлуатації нафтових і газових свердловин та їх ремонту з дисципліни «Машини та обладнання для видобутку нафти і газу». За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів 6.050304 «Нафтогазова справа».

Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні


Мороз, Л. Б. Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні : метод. вказівки / Л. Б. Мороз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 19 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа».

Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування


Смоловик, Л. Р. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : лаб. практикум / Л. Р. Смоловик, Н. М. Гедзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін „Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Видобування нафти і газу”..

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved