Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Контроль якості, сертифікація та випробування продукції


Кононенко, М. А. Контроль якості, сертифікація та випробування продукції : курс. проектування / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 28 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної частини та представлення результатів розрахунків, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Контроль якості, сертифікація та випробування продукції». Розроблено відповідно до змісту Модулю 2 робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : лаб. практикум / Н. М. Піндус, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 86 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» містять короткі теоретичні відомості та завдання на лабораторні заняття. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : курс. проектування / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 74 с.

Курсове проектування з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» містять мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи.

Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі


Середюк, О. Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навч. посіб. / О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька, З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 294 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні тенденції щодо проведення контролю якості і сертифікації продукції, а також практичні аспекти сертифікації пер-соналу з неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Стандартизація сертифікація, управління якістю”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 24 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Стандартизація сертифікація, управління якістю”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved