Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 16 с.

Методичні вказівки містять завдання для контрольних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблені відповідно до робочих програм навчального плану, чинних навчальних планів і призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050502 – “Інженерна механіка”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : практикум / І. Р. Ващишак, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 114 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблений відповідно до робочих програм навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки студентів за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : практикум / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 75 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблений відповідно до робочих програм навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 35 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної і індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Стандартизація,сертифікація, управління якістю». Розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 28 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за напрямом 6.030509 – „Облік і аудит”.

Стандартизація, сертифікація, управління якістю


Ващишак, І. Р. Стандартизація, сертифікація, управління якістю : практикум / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 83 с. -

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни „Стандартизація, сертифікація, управління якістю”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved