Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Метрологія і стандартизація


Кравець, О. Я. Метрологія і стандартизація : практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 33 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Метрологія і стандартизація”. Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями «Землевпорядкування та кадастр» і «Геодезія». Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Metrology in industry


Бойків, Л. Я. Metrology in industry : навч. посіб. / Л. Я. Бойків, Г. І. Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 89 с.

Мета посібника – формування навичок читання професійно-орієнтованих іншомовних джерел інформації, а також навичок усного та писемного мовлення у межах завдань, визначених програмою. Посібник складається з п’яти розділів. Кожний розділ містить вправи та письмові завдання, які забезпечують активізацію комунікативної компетенції та розвиток мовлення на професійно-орієнтовані теми.

Метрологія і стандартизація


Миндюк, В. Д. Метрологія і стандартизація : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 29 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Основи метрології та вимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Основи метрології та вимірювальної техніки : лаб. практикум / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 98 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Основи метрології та електровимірювальної техніки ” для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і “ Метрологія та вимірювання ” для студентів напряму підготовки “Системна інженерія”, і призначений для проведення лабораторних занять та самостійної роботи при вивченні вищезгаданих дисциплін студентами денної та заочної форм навчання.

Основи метрології


Піндус, Н. М. Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 86 с.

Практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни “Основи метрології та інформаційно-вимірювальних технологій”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання


Чеховський, С. А. Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання : практикум / С. А. Чеховський, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 72 с.

Практикум містить теоретичні відомості та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved