Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості : лаб. практикум / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с.

Лабораторний практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення лабораторних занять з дисциплін «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості» та «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Вступ у спеціальність


Чеховський, С. А. Вступ у спеціальність : конспект лекцій / С. А. Чеховський, Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 164 с.

Конспект лекцій містить теоретичні відомості та контрольні питання для проведення лекційних занять з дисципліни “Вступ у спеціальність”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Екологічна стандартизація і сертифікація


Екологічна стандартизація і сертифікація : конспект лекцій. Ч. 2 : Екологічна сертифікація / І. Я. Дарвай, І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 205 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Екологічна стандартизація і сертифікація


Екологічна стандартизація і сертифікація : конспект лекцій. Ч. 1 : Екологічна стандартизація / І. Я. Дарвай, І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 215 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Системи управління якістю


Тацакович, Н. Л. Системи управління якістю : лаб. практикум / Н. Л. Тацакович, І. Р. Ващишак, І. Я. Дарвай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 119 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Системи управління якістю». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологічне забезпечення систем


Романів, В. М. Метрологічне забезпечення систем : практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 36 с.

Практикум складений згідно з програмою курсу “Метрологічне забезпечення систем” для слухачів ІПО за напрямком підготовки “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” затвердженою на засідання кафедри ІВТ 09.06.11р. протокол №14 і призначений для підготовки до практичних занять при вивченні дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved