Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання


Чеховський, С. А. Теоретичні основи метрологічного забезпечення витратовимірювання : конспект лекцій / С. А. Чеховський, О. Є. Середюк, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 94с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Основи метрології, стандартизації та контролю якості


Яворський, А. В. Основи метрології, стандартизації та контролю якості : метод. вказівки для самостійної роботи / А. В. Яворський, М. О. Карпаш, І. М. Дячишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 48 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та контролю якості». Розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців.

Основи метрології, стандартизації та контролю якості


Миндюк, В. Д. Основи метрології, стандартизації та контролю якості : метод. вказівки для контрольних робіт / В. Д. Миндюк, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 30 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Основи метрології, стандартизації та контролю якості”.

Метрологія та взаємозамінність


Кісіль, І. С. Метрологія та взаємозамінність : практикум / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 64 с.

Практикум складений згідно з програмою курсу "Метрологія та взаємозамінність" для студентів напряму підготовки "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при підготовці до виконання практичних занять з вказаної дисципліни студентами 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Метрологія та взаємозамінність


Кісіль, І. С. Метрологія та взаємозамінність : курсове проектування / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 29 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Метрологія та взаємозамінність" для студентів напряму підготовки "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при підготовці до виконання курсової роботи з вказаної дисципліни студентами 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Основи метрології, стандартизації і контролю якості


Карпаш, М. О. Основи метрології, стандартизації і контролю якості : лабораторний практикум. Ч. 2 : Стандартизація, сертифікація і контроль якості / М. О. Карпаш, І. М. Дячишин, І. Я. Дарвай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи метрології, стандартизації і контролю якості». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved