Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Основи метрології, стандартизації і контролю якості


Яворський, А. В. Основи метрології, стандартизації і контролю якості : лабораторний практикум. Ч.1 : Метрологія / А. В. Яворський, П. М. Райтер, І. М. Дячишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 125 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи метрології, стандартизації і контролю якості». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців.

Сертифікація та випробування продукції


Витвицька, Л. А. Сертифікація та випробування продукції : практикум / Л. А. Витвицька, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 91 с.

Практикум з дисципліни «Сертифікація та випробування продукції» містить методичні вказівки для проведення 8 практичних занять, що стосуються норм і правил проведення сертифікації та випробувань продукції, а також вимог до органів та спеціалістів з сертифікації.

Сертифікація та випробування продукції


Кононенко, М. А. Сертифікація та випробування продукції : конспект лекцій / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 228 с.

У конспекті лекцій викладені основні принципи функціонування національної системи стандартизації та сертифікації продукції, товарів та послуг, а також систем управління якістю продукції. Матеріали містять рекомендації та вимоги чинної нормативної документації, що існують у галузі сертифікації та випробувань продукції. Конспект лекцій розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Метрологічне забезпечення систем


Петришин, І. С. Метрологічне забезпечення систем : метод. вказівки / І. С. Петришин, Я. В. Безгачнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 76 с.

У методичних вказівках розглянуті питання щодо порядку розробки нормативних документів з метрології; вимог до побудови, змісту та викладення нормативних документів на методи та засоби повірки , калібрування та метрологічної атестації ЗВТ; змісту та викладення програм та методик метрологічної атестації ЗВТ; змісту та порядку викладення методик виконання вимірювань; порядку затвердження та реєстрації нормативних документів з метрології.

Сертифікація продукції в Україні


Витвицька, Л. А. Сертифікація продукції в Україні / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 45 с.

Стандартизація – це діяльність з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній галузі, шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання щодо реально існуючих чи можливих завдань.

Метрологія, стандартизація і сертифікація


Яворський, А. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : лабораторний практикум / А. В. Яворський, М. Р. Козулькевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 79 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Метрологія, стандартизація і сертифікація”. Розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін, чинними навчальними планами підготовки фахівців за спеціальностями „Буріння” і „Видобування нафти і газу”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved