Ви є тут

Стандартизація та стандарти

Метрологія і технологічні вимірювання та прилади в НГП


Піндус, Н. М. Метрологія і технологічні вимірювання та прилади в НГП : лабораторний практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 67 с.

У лабораторному практикумі подано основні теоретичні засади створення приладів вимірювання тиску та методи і технічні засоби дослідження їх метрологічних характеристик. Розкрито також особливості створення та застосування засобів вимірювальної техніки для контролю технологічних процесів у нафтогазовій промисловості.

Основи метрології, вимірювань та електровимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Основи метрології, вимірювань та електровимірювальної техніки : метод. вказівки / М. А. Кононенко, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 25 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсів „Основи метрології та електровимірювальної техніки” та „Метрологія і вимірювання” і призначені для підготовки до занять, структурних модулів та контрольних робіт при вивченні вищезгаданних дисциплін студентами денної та заочної форм навчання спеціальностей “Електричні системи електроспоживання” та “Системи управління і автоматики”.

Завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Метрологія та взаємозамінність"


Кісіль, І. С. Завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Метрологія та взаємозамінність" / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 29 с. -

Завдання складені згідно з програмою курсу “Метрологія та взаємозамінність” для студентів спеціальності “Прилади та системи неруйнівного контролю” і призначені для самостійної роботи студентів при написанні курсової роботи з вказаної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Метрологія та взаємозамінність"


Кісіль, І. С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Метрологія та взаємозамінність" / І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 54 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Метрологія та взаємозамінність” для студентів спеціальності “Прилади та системи неруйнівного контролю” і призначені для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять з вказаної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Основи метрології та вимірювальної техніки


Бродин, І. С. Основи метрології та вимірювальної техніки : лабораторний практикум / І. С. Бродин, В. М. Романів, С. А. Чеховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 96 с.

В лабораторному практикумі розглянуті питання методів та видів вимірювань, визначення систематичних і випадкових похибок, обробки результатів вимірювань, приладів для вимірювання електричних величин, методології повірки і калібрування засобів вимірювання. Наводиться програма і зміст лабораторних занять, порядок їх виконання, сформовані вимоги до звітів, порядок їх захисту.

Метрологія, точність і надійність засобів вимірювань


Кісіль, І. С. Метрологія, точність і надійність засобів вимірювань : навч. посіб. / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : Факел, 2002. - 400 с.

Викладено основні відомості про метрологію, точність і надійність результатів та засобів вимірювань. Розглянуто питання теорії похибок вимірювань, загальну характеристику статистичних методів обробки даних при вимірюваннях, методики обробки результатів спостережень при прямих, посередніх, сукупних та сумісних вимірюваннях.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved