Ви є тут

Теорія сигналів

Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних


Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних : навч. посіб. / І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 78 с.

У навчальному посібнику містяться теоретичні положення з дисципліни «Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних». Розглянуто принципи роботи систем телекерування, методи передачі неперервних та дискретних повідомлень, види завад та їхні характеристики, характеристики каналів зв’язку. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Теорія електричних сигналів і кіл


Романів, В. М. Теорія електричних сигналів і кіл : практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 52 с.

Практикум призначений для підготовки та проведення практичних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Теорія електричних сигналів і кіл


Романів, В. М. Теорія електричних сигналів і кіл : лаб. практикум / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 61 с.

Лабораторний практикум призначений для підготовки та проведення лабораторних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Теорія електричних сигналів і кіл


Кепещук, Т. В. Теорія електричних сигналів і кіл : конспект лекцій / Т. В. Кепещук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Конспект лекцій призначено для підготовки та проведення лекційних занять з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Широкосмугові системи зв'язку


Паньків, Ю. В. Широкосмугові системи зв'язку : лаб. практикум / Ю. В. Паньків, В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Широсмугові системи зв’язку”.

Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних


Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних : лаб. практикум / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

У лабораторному практикумі містяться завдання та теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved