Ви є тут

Теорія сигналів

Широкосмугові системи зв'язку


Ровінський, В. А. Широкосмугові системи зв'язку : лабораторний практикум / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Широкосмугові сигнали (сигнали з розсіяним спектром), які використовуються для передачі цифрової інформації, вирізняються тим, що їх смуга частот набагато більша, ніж інформаційна швидкість.

Теорія інформації


Шавранський, М. В. Теорія інформації : практикум / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 94 с.

Практикум містить короткі теоретичні відомості і задачі з розв’язками і поясненнями з дисципліни “Теорія інформації”. Розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін для підготовки спеціалістів за спеціальностями: “Автоматизоване управління технологічними процесами”; “Системи управління і автоматики”.

Теорія інформаціі


Теорія інформаціі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 201 с.

Навчальний посібник складено у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Теорія інформації” і призначений для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Системи передавання даних


Николайчук, М. Я. Системи передавання даних / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 30 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу „Системи передавання даних” для спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики” і призначені для виконання курсового проекту студентів всіх форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved