Ви є тут

Технічне креслення

Топографічне і будівельне креслення


Мельниченко, Г. Г. Топографічне і будівельне креслення : лабораторний практикум. Ч.2 / Г. Г. Мельниченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом "Геодезія, картографія та землевпорядкування".

Архітектурна графіка


Архітектурна графіка : практикум. Ч.1 / З. В. Лукомська, Я. В. Василишин, І. О. Родіна, Т. В. Скрипин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 37 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Архітектурна графіка”. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю “Архітектура будівель та споруд”. Призначений для використання студентами денної форми навчання.

IFNTUNG 2014. All rights reserved