Ви є тут

Хімічна технологія

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах


Гаєва, Л. І. Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах : конспект лекцій / Л. І. Гаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 42 с.

Конспект лекцій містить шляхи зменшення матеріальних та трудових ресурсів на автотранспортних підприємствах шляхом використання оборотного водопостачання вторинних ресурсів і економії паливо-мастильних матеріалів та технічних рідин. Призначений для самостійної роботи студентів фаху “Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.07010601 – спеціаліст. Може бути використаним студентами денної і заочної форм навчання.

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах


Гаєва, Л. І. Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів / Л. І. Гаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 35 с.

Розроблені відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Наведені методичні рекомендації, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначені для студентів фаху “Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.07010601 – спеціаліст. Може бути використаним студентами денної і заочної форм навчання.

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах


Гаєва, Л. І. Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах : конспект лекцій / Л. І. Гаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 42 с.

Розроблений відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Конспект лекцій містить шляхи зменшення матеріальних та трудових ресурсів на автотранспортних підприємствах шляхом використання оборотного водопостачання вторинних ресурсів і економії паливо-мастильних матеріалів та технічних рідин. Призначений для самостійної роботи студентів фаху “Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.07010601 – спеціаліст. Може бути використаним студентами денної і заочної форм навчання.

Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів


Гаєва, Л. І. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів : навч. посіб. / Л. І. Гаєва, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 222 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “ Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів”. У даному навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з виробництвом, раціональним використанням і впливом якості палив, мастильних матеріалів і технічних рідин на роботу автотранспортних двигунів. Наведено класифікацію і асортимент як вітчизняних, так і зарубіжних паливно-мастильних матеріалів, їх експлуатаційно-технічні властивості, експрес-аналізи визначення якості в умовах експлуатації.

Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації


Козак, Ф. В. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації : навч. посіб / Ф. В. Козак, Л. І. Гаєва, Я. М. Дем’янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 131 с.

Навчальний посібник складено відповідно до робочої програми дисципліни "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації" та чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів


Гаєва, Л. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів : лабораторний практикум / Л. Гаєва, М. Гордійчук. - 2-ге вид. з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 109 с.

Наведені загальні положення проведення лабораторних робіт і основні правила техніки безпеки, мету, зміст і порядок виконання роботи, теоретичні основи, опис кожного із приладів, обробка результатів та складання звіту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved