Ви є тут

Переддипломна практика-2

Костюк, У. З. Переддипломна практика-2 : програма та методичні вказівки / У. З. Костюк, В. К. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Програма та методичні рекомендації до проходження переддипломної практики-2 студентами вищого ступеня «магістр» другого року навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми. Програма та методичні рекомендації містять характеристику основних етапів практики і є навчально-методичним документом, який визначає завдання для виконання, порядок контролю роботи студентів з боку керівників від кафедри обліку і аудиту та баз практики, вимоги щодо підготовки і захисту звітів про результати проходження практики.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved