Ви є тут

Англійська мова за професійним спрямуванням

Галай, Т. М. Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки / Т. М. Галай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу очної, заочної та дистанційної форми навчання для розвитку так вдосконалення навичок читання, перекладу та професійно-орієнтованого спілкування англійською мовою. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів. Кожен розділ містить в собі тексти фахового спрямування та лексико-граматичні вправи, розраховані на самостійне опрацювання студентами даного матеріалу. Мета даних вказівок – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу та практичному освоєнню професійно спрямованих тем, передбачених навчальною програмою.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved