Ви є тут

Автомобільні перевезення

Богатчук, І. М. Автомобільні перевезення : конспект лекцій / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 106 с.

Викладені загальні положення про автомобільні перевезення і послуги, структуру автомобільного транспорту країни та технологію організації перевезень вантажів і пасажирів. Розгянуто техніко-експлуатаційні та економічні показники роботи автомобільного транспорту на маршрутах. Наведені відомості про продуктивність і собівартісь автомобілних перевезень та вантажо-розвантажувальних пунктів, механізмів і машин. Розглянуто питання раціонального вибору транспортних засобів, організації та технології перевезення різноманітних вантажів і пасажирів, а також складання розкладу та графіків руху автомобілів на маршруті.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved