Ви є тут

Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді

Белявський, І. Л. Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді : метод. вказівки / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 137 с.

Методичні вказівки призначені для студентів I-IV курсів усіх спеціальностей, викладачів фізичного виховання та тренерів з баскетболу, котрі постійно повинні вдосконалювати власні знання та використовувати нову методику викладання. Методичні вказівки розроблено на основі сучасних педагогічних підходів до викладання фізичної культури у вищій школі та мають на меті узагальнити багаторічний досвід роботи зі студентами різних вікових груп, а також надати методичну допомогу викладачам фізичної культури в організації навчального процесу, у розподілі матеріалу за ступенем складності, ознайомити з комплексом засобів та методів навчання в баскетболі.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved