Ви є тут

Безпека руху і дорожні умови

Богатчук, І. М. Безпека руху і дорожні умови : метод. вказівки / І. М. Богатчук, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Методичні вказівки містять матеріал з дисципліни "Безпека руху і дорожні умови". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved