Ви є тут

Філософія. Філософські науки

Філософські проблеми наукового пізнання


Палагнюк, М. М. Філософські проблеми наукового пізнання : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 81 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з курсу "Філософські проблеми наукового пізнання". Розглянуто актуальні проблеми філософії та методології науки, її походження та розвиток. Призначено для магістрів усіх спеціальностей IIT, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Методологія професійної та інтелектуальної діяльності


Сабадуха, В. О. Методологія професійної та інтелектуальної діяльності : метод. вказ. для практичних занять / В. О. Сабадуха. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 84 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з варіативного курсу "Методологія професійної та інтелектуальної діяльності" для магістрів спеціальності 184 - "Гірництво". Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та практичних аспектів оволодіння методологією професійної та інтелектуальної діяльності.

Філософія


Стецюк, Р. В. Філософія : метод. вказ. для практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 80 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу "Філософія" для студентів напряму підготовки 6.020303 - "Філологія". Матеріал допоможе студентам у вивченні історичних та теоретичних аспектів розвитку філософії.

Філософія


Андрусів, Л. З. Філософія : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності. Призначено для студентів напряму підготовки «6.050304 – Нафтогазова справа».

Філософські проблеми наукового пізнання


Палагнюк, М. М. Філософські проблеми наукового пізнання : метод. вказівки / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 77 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Філософські проблеми наукового пізнання». У навчально-методичних вказівках розглянуто актуальні проблеми філософії та методології науки, її походження та розвиток. Призначено для магістрів спеціальності 8.05010201 – «Комп’ютерні системи та мережі»; 8.05010301 – «Програмне забезпечення систем», аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Філософія та соціологія


Стецюк, Р. В. Філософія та соціологія : методичні вказівки до практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 82 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу «Філософія та соціологія» для студентів напрямів підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030504 «Економіка підприємства». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії та соціології.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved