Ви є тут

Англійська мова "Cinema at a glance"

Англійська мова "Cinema at a glance" : метод. вказівки для студентів спец. "Філологія" / С. М. Пристай, Я. І. Каламбет. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 232 с
Методичні вказівки призначаються для студентів спеціальності "Філологія" і мають на меті розширити кругозір студентів у сфері кінематографії на основі відомих кінострічок. Дані методичні вказівки передбачають виконання комплексу вправ розроблених до фільмів "MEET JOE BLACK", "PIANIST", "LIAR, LIAR", "LAKE HOUSE", "THE SIMPSONS", "GOTHIKA", а також розширення словникового запасу студентів при опрацюванні даних кінострічок.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved