Ви є тут

Ділова німецька мова. Німеччина і світ

Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова. Німеччина і світ : навч. посіб. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 104 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020105 – спеціаліст денної та заочної форм навчання. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і чинного навчального плану підготовки фахівців названої спеціальності з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved