Ви є тут

Енергетичні установки

Негрич, В. В. Енергетичні установки : методичні вказівки / В. В. Негрич, Я. М. Дем'янчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с. .

Методичні вказівки розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Електротехніка та електротехнології" та робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved