Ви є тут

Газотурбінні установки

Пилипів, Л. Д. Газотурбінні установки : лабораторний практикум / Л. Д. Пилипів, І. А. Ксенич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Газотурбінні установки". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з елементами науково-дослідної роботи студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved