Ви є тут

Глосарій

Інституціональна економіка

Інституціональна економіка : метод. вказівки самост. вивчення дисципліни / О. П. Романко, І. З. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 80 c.

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ : метод. вказівки для виконання практичних робіт / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин

Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 185 с.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 30 с.

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) : практикум / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.

Організація спорудження газонафтопроводів

Організація спорудження газонафтопроводів : практикум / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с

Технічна діагностика обладнання та конструкцій

Технічна діагностика обладнання та конструкцій : навч. посіб. / О. М. Карпаш, М. О. Карпаш, П. М. Райтер [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 413 с

Штучний інтелект в менеджменті

Штучний інтелект в менеджменті : практикум / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 32 с.

Штучний інтелект в менеджменті

Штучний інтелект в менеджменті : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 71 с.

Міжнародна інвестиційна діяльність

Міжнародна інвестиційна діяльність : практикум / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved