Ви є тут

Глосарій

Інформаційні системи і технології в обліку

Інформаційні системи і технології в обліку : конспект лекцій / С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 55 с.

Інформаційна логістика

Інформаційна логістика : метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи / Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Інформаційне забезпечення проєктів

Інформаційне забезпечення проєктів : метод. вказівки з дисципліни / О. В. Лаба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Інфраструктура товарного ринку

Інфраструктура товарного ринку : практикум / Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 45 с.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : метод. вказівки для самост. роботи / Т. О. Ваврик, О. С. Царева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : лаб. практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 132 с.

Інформаційні системи і технології в обліку


Інформаційні системи і технології в обліку : метод. вказівки для проведення лаб. робіт і самост. роботи студентів / І. Б. Камінська, О. Р. Подубинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 102 с.

Інвестування в підприємництві


Інвестування в підприємництві : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / М. О. Іванова, О. Г. Дзьоба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 30 с.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : лаб. практикум для студ. спец. 051 Економіка / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик, О. С. Царева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 103 с.

Інформаційні технології в туризмі


Інформаційні технології в туризмі : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 36 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved