Ви є тут

Глосарій

Геохімія навколишнього середовища

Геохімія навколишнього середовища : метод. вказівки з теорет. курсу, самост. та індивід. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 28 с.

Геодезичне приладознавство. Теодоліти

Геодезичне приладознавство. Теодоліти : збірник тестових запитань та завдань / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Геоморфологія

Геоморфологія : метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни / Г. О. Жученко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

ГІС в управлінні територіями

ГІС в управлінні територіями : конспект лекцій / Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 91 c.

Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі

Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі : конспект лекцій / Р. Є. Олеськів, Л. І. Дорош. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 85 c.

Геодезія

Геодезія : лаб. практикум / Р. Є. Олеськів, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 56 c.

Геофізичні дослідження свердловин

Геофізичні дослідження свердловин : конспект лекцій / В. В. Федорів, О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 229 c.

Геологічні основи розкриття і випробування перспективних горизонтів


Геологічні основи розкриття і випробування перспективних горизонтів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / М. І. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 27 с.

Геодезичне приладознавство. Нівеліри


Геодезичне приладознавство. Нівеліри : збірник тестових запитань та завдань / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 51 с.

Геодезичне забезпечення САПР


Геодезичне забезпечення САПР : конспект лекцій / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 97 с.strong>

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved