Ви є тут

Глосарій

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Ділове адміністрування: Управління проектами

Ділове адміністрування: Управління проектами : практикум / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Державне та регіональне управління

Державне та регіональне управління : конспект лекцій / Г. В. Васильченко, Д. В. Тимошенко, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 70 с..

Державне та регіональне управління

Державне та регіональне управління : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Д. В. Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 65 с.

Ділові комунікації у менеджменті

Ділові комунікації у менеджменті : практикум / І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 30 с.

Ділове адміністрування (Управління проектами)

Ділове адміністрування (Управління проектами) : метод. вказівки до вивчення дисципліни / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 21 с.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк, Я. В. Бацала [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с.

Ділові комунікації у менеджменті


Ділові комунікації у менеджменті : метод. вказівки для вивчення дисципліни / І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 21 с.

Ділова німецька мова = Geschaftsdeutsch


Ділова німецька мова = Geschaftsdeutsch : навч. посіб. / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 113 с.

Друга іноземна мова (практика мовлення та переклад). Підготовка до ЄВІ з німецької мови


Друга іноземна мова (практика мовлення та переклад). Підготовка до ЄВІ з німецької мови : метод. вказівки / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 67 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved