Ви є тут

Глосарій

Загально-екологічна навчальна практика

Загально-екологічна навчальна практика : метод. рек. / Т. В. Кундельська, Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Загальна екологія

Загальна екологія : лаб. практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 33 с.

Загальна екологія

Загальна екологія : метод. рек. / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Загальна екологія

Загальна екологія : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 124 с.

Загально-екологічна навчальна практика

Загально-екологічна навчальна практика : метод. рек. / Т. В. Кундельська, Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Земельне право

Земельне право : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 18 с.

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : курсове проектування / М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Загальна теорія бухгалтерського обліку

Загальна теорія бухгалтерського обліку : метод. вказівки для виконання курсової роботи / В. К. Орлова, С. В. Хома, Л. І. Галюк, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 24 c.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 30 с.

Зв'язки з громадськістю

Зв'язки з громадськістю : конспект лекцій / Н. Є. Микитюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 100 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved