Ви є тут

Глосарій

Логічний аналіз

Логічний аналіз : навч. посіб. для самост. і індивід. робіт / О. Г. Малько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Літологія

Літологія : курсова робота / Г. Д. Горванко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Логістика

Логістика : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. С. Полянська, І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Логістика

Логістика : навч. посіб. / А. С. Полянська, І. Б. Галюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 212 с.

Ландшафтна екологія і заповідна справа


Ландшафтна екологія і заповідна справа : конспект лекцій / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 67 с.

Ландшафтна екологія і заповідна справа


Ландшафтна екологія і заповідна справа : практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 78 с.

Ландшафтна екологія і заповідна справа


Ландшафтна екологія і заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 22 с.

Літологія


Літологія : метод.вказівки / Г. Д. Горванко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 48 с.

Літологія четвертинних відкладів


Горванко, Г. Д. Літологія четвертинних відкладів : конспект лекцій / Г. Д. Горванко, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 85 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Літологія четвертинних відкладів". У конспекті викладені відомості про процеси осадконакопичення антропогенових відкладів, їх речовинний склад, області та умови формування. Приведена генетична класифікація четвертинних формувань і їх літолого-мінералогічна характеристика. Конспект лекцій призначається для магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю (ОПП "Інженерна геологія та гідрогеологія"), а також рекомендується для студентів ЗВО геологічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних, геофізичних спеціальностей.

Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження


Адаменко, Я. О. Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження : конспект лекцій для аспірантів спец. "101-Екологія" / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 43 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні знання з лабораторно-аналітичних екологічних досліджень. Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження". Призначений для підготовки аспірантів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня PhD за спеціальністю "101 - Екологія".

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved