Ви є тут

Глосарій

Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля : лаб. практикум / Л. В. Плаксій, К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля : курсова робота / К. О. Радловська, Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 19 с

Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля : метод. рекомендації / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Математичні основи теорії систем

Математичні основи теорії систем : навч. посіб. / О. Г. Малько, В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 336 с.

Металознавство і зварювання

Металознавство і зварювання : конспект лекцій / М. Й. Бурда, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 136 с.

Металознавство і зварювання

Металознавство і зварювання : лаб. практикум / М. Й. Бурда, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 69 с.

Методика гідрогеологічних досліджень

Методика гідрогеологічних досліджень : метод. вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 50 с.

Методологія та організація наукових досліджень

Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.

Методика гідрогеологічних досліджень

Методика гідрогеологічних досліджень : курсове проєктування / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 21 с.

Математична обробка геодезичних вимірів

Математична обробка геодезичних вимірів : лаб. практикум. Ч. 2 / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 42 c.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved