Ви є тут

Глосарій

Німецька мова для початківців

Німецька мова для початківців = Deutsch fur Anfanger : навч. посіб. / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 76 с.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережна, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. 101 "Екологія" / Л. Я. Побережна, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури : збірник тестових завдань / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проєкційне креслення

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проєкційне креслення : збірник тестових завдань для аудиторної та самостійної роботи / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 78 с.

Нафтогазопромислові машини і комплекси

Нафтогазопромислові машини і комплекси : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус, І. В. Костриба, Н. В. Федоляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 71 с.

Нафтогазопромислові машини і комплекси

Нафтогазопромислові машини і комплекси : навч. посіб. / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 218 с.

Нафтогазове обладнання = Oil and Gas Equipment


Нафтогазове обладнання = Oil and Gas Equipment : практикум = practical exercises / І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 74 с.

Навчально-ознайомча практика


Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved