Ви є тут

Глосарій

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : практикум / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : практикум / Т. Ю. Пиріг, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Основи топографії

Основи топографії : лаб. практикум / Р. Є. Олеськів, Л. І. Дорош. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 57 с.

Основи академічного письма

Основи академічного письма : метод. вказівки до виконання самост. роботи / О. В. Когут, М. І. Венгринюк, Н. Б. Литвин, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 45 с.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : практикум / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 152 с.

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми : метод. вказівки для практичних занять / К. Т. Голубчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 24 c.

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Методологія та організація наукових досліджень

Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.

Методика гідрогеологічних досліджень

Методика гідрогеологічних досліджень : курсове проєктування / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 21 с.

Геоморфологія

Геоморфологія : метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни / Г. О. Жученко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Літологія

Літологія : курсова робота / Г. Д. Горванко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Англійська мова: на допомогу магістрам і аспірантам різних спеціальностей у написанні наукових робіт

Англійська мова: на допомогу магістрам і аспірантам різних спеціальностей у написанні наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Н. М. Тимків, І. А. Сахневич, Я. В. Безанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 108 с.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : практикум / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 152 с.

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури : збірник тестових завдань / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проєкційне креслення

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проєкційне креслення : збірник тестових завдань для аудиторної та самостійної роботи / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 78 с.

Природоохоронні технології на транспорті

Природоохоронні технології на транспорті : практикум / В. М. Мельник, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 68 с.

Бази даних (реляційні та нереляційні)

Бази даних (реляційні та нереляційні) : лаб. практикум / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved