Ви є тут

Глосарій

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : практикум / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : практикум / Т. Ю. Пиріг, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Основи топографії

Основи топографії : лаб. практикум / Р. Є. Олеськів, Л. І. Дорош. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 57 с.

Основи академічного письма

Основи академічного письма : метод. вказівки до виконання самост. роботи / О. В. Когут, М. І. Венгринюк, Н. Б. Литвин, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 45 с.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : практикум / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 152 с.

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми : метод. вказівки для практичних занять / К. Т. Голубчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 24 c.

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Бази даних (реляційні та нереляційні)

Бази даних (реляційні та нереляційні) : конспект лекцій / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 71 с

Вища математика

Вища математика : конспект лекцій. Ч. IV : Диференціальні рівняння / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 116 с.

Нафтогазопромислові машини і комплекси

Нафтогазопромислові машини і комплекси : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус, І. В. Костриба, Н. В. Федоляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 71 с.

Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови

Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови : практикум / О. К. Янишин, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 153 с.

Математична обробка геодезичних вимірів

Математична обробка геодезичних вимірів : лаб. практикум. Ч. 2 / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 42 c.

ГІС в управлінні територіями

ГІС в управлінні територіями : конспект лекцій / Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 91 c.

Вища математика

Вища математика : метод. вказівки до самост. роботи / О. М. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 54 c.

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіка та організація інноваційної діяльності : практикум / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 87 c.

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіка та організація інноваційної діяльності : метод. вказівки для виконання курс. роботи / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 46 c.

Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України

Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України : альбом пам'яток архітектури м. Івано-Франківська. Ч. 1 : Зразки творчих робіт до виконання практичної роботи / Г. В. Лукомська, З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 47 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved