Ви є тут

Глосарій

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : практикум / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : практикум / Т. Ю. Пиріг, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Основи топографії

Основи топографії : лаб. практикум / Р. Є. Олеськів, Л. І. Дорош. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 57 с.

Основи академічного письма

Основи академічного письма : метод. вказівки до виконання самост. роботи / О. В. Когут, М. І. Венгринюк, Н. Б. Литвин, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 45 с.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : практикум / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 152 с.

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми : метод. вказівки для практичних занять / К. Т. Голубчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 24 c.

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Економіка суб'єктів господарювання

Економіка суб'єктів господарювання : метод. вказівки для виконання курсової роботи / Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 55 c.

Інституціональна економіка

Інституціональна економіка : метод. вказівки самост. вивчення дисципліни / О. П. Романко, І. З. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 80 c.

Конструкції будівель та споруд

Конструкції будівель та споруд : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи / Г. В. Лукомська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 c.

Проектування міських транспортних систем

Проектування міських транспортних систем : метод. вказівки для практичної роботи. Ч. 1 : Дороги і транспорт / О. Н. Козак, І. П. Смадич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 c.

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми : метод. вказівки для практичних занять / К. Т. Голубчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 24 c.

Архітектурне проектування рекреаційного комплексу. Духовно-реколекційний центр

Архітектурне проектування рекреаційного комплексу. Духовно-реколекційний центр : метод. вказівки для виконання курс. проєкту / К. Т. Голубчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : курсове проектування / М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за професійним спрямуванням "Зварювання"

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за професійним спрямуванням "Зварювання" : бакалаврська робота / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, О. М. Матвієнків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 c.

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Матеріали для напилення та наплавлення

Матеріали для напилення та наплавлення : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 48 c.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved