Ви є тут

Глосарій

Основи програмування мовою java

Основи програмування мовою java : лаб. практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин, Л. В. Саманів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 77 с.

Облік в банках

Облік в банках : конспект лекцій / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 182 с.

Основи метрології


Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 346 с.

Основи метрології


Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : конспект лекцій / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 104 с.

Основи інтернет-торгівлі


Основи інтернет-торгівлі : метод. вказівки до вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. І. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання


Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 155 с.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій. Ч. 2 / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 70 с.

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Ландшафтна екологія і заповідна справа


Ландшафтна екологія і заповідна справа : конспект лекцій / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 67 с.

Ландшафтна екологія і заповідна справа


Ландшафтна екологія і заповідна справа : практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 78 с.

Ландшафтна екологія і заповідна справа


Ландшафтна екологія і заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 22 с.

Системне програмування


Системне програмування : лаб. практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 79 с.

Теорія автоматичного управління


Теорія автоматичного управління : метод. вказівки для самост. роботи студентів. Домашня розрахункова робота / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Концепції та моделі розвитку соціально-економічних систем


Концепції та моделі розвитку соціально-економічних систем : метод. вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в галузі


Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в галузі : метод. вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Магістерська робота


Магістерська робота : метод. вказівки / Полянська А. С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 27 с.

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)


Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) : метод. вказівки до курсового проектування / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Менеджмент в нафтогазовій галузі


Менеджмент в нафтогазовій галузі : метод. вказівки для вивчення дисципліни / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved