Ви є тут

Глосарій

Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi


Онисько, О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : методичні вказівки до сам. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с.

Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка". Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення. Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище" розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : курсове проектування / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Методичні вказівки містять інформацію необхідну для виконання курсового проекту з дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - "Екологія".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - "Екологія".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : навч. посіб. / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова». Складається з 11 уроків, зміст яких відповідає модулю навчальної програми. Мета посібника – підготувати студентів до використання німецької мови в майбутній професійній діяльності як в усній, так і в письмовій формі спілкування. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 – «Туризм», які вивчають німецьку мову як основну іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 65 с.

Дані методичні вказівки пропонуються для студентів III та IV курсів заочної форми навчання спеціальностей ЕКП, ОА та ФН і спрямовані на контроль засвоєння відповідних програмних лексичних та граматичних тем.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 55 с.

Даний збірник контрольних робіт з німецької мови призначений для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : методичні вказівки / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 59 с.

Дані методичні вказівки «Контрольні роботи з німецької мови (другої іноземної) для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання» призначені для студентів I – IV курсів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Ділова німецька мова


Ділова німецька мова : Практикум. Ч. 2. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. І. Грицина, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 224 с.

Практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни і чинним навчальним пла-ном підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів. Призначений для студентів даної спеціальності денної та заочної форми навчання.

Німецька мова


Грицина, Н. І. Німецька мова : навч. посіб. / Н. І. Грицина, Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 191 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Переклад» - 6.020303, «Документознавство» - 6.020105 та магістрів «Державного управління», може використовуватись для самостійної роботи. Мета навчального посібника - розвиток критичного мислення студентів, удосконалення і вмінь перекладу, аналізу, синтезу та продуктивного мовлення. Завдяки численним даним про різні країни посібник сприятиме розширенню світогляду студентів, їх вихованню та зростанню інтелекту.

Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові


Грицина, Н. І. Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові : методичні вказівки та завдання з німецької мови / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 122 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів I-IV курсів спеціальностей „Документознавство і інформаційна діяльність” та „Переклад”.

Людина і оточуюче середовище


Грицина, Н. І. Людина і оточуюче середовище : методичні вказівки та завдання з німецької мови. Ч.2 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 158 с.

Методичні вказівки призначаються для студентів І-ІІ курсів спеціальностей “Документознавство та інформаційна діяльність”, “Переклад і філологія” і підпорядковані меті збагачення словникового запасу студентів та формування в них мовленєвої компетенції в процесі засвоєння тем: Мандрівка; Поїздка автомобілем; Подорож літаком, пароплавом, поїздом; Подорож закордон; Відрядження; Тема “Подорож в художній літературі”. Завдяки різному рівню складності вправ Методичні вказівки можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище"


Грицина, Н. І. Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище". Ч. 1 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 155 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів І – ІІ курсів спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність”, „Переклад і філологія” для покращення організації їх самостійної роботи у процесі підготовки до практичних занять та праці над темами в аудиторії під контролем викладача. Побудовані за однотиповою структурою три розділи містять завдання різного рівня складності і передбачають підвищення мовної компетенції студентів на комунікативному рівні, розвиток та удосконалення їх розумових здібностій, розширення світогляду, сприятимуть їх загальноосвітньому, естетичному та країнознавчому вихованню.

Ділова німецька мова. Німеччина і світ


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова. Німеччина і світ : навч. посіб. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 104 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020105 – спеціаліст денної та заочної форм навчання. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і чинного навчального плану підготовки фахівців названої спеціальності з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved