Ви є тут

Глосарій

Основи програмування мовою java

Основи програмування мовою java : лаб. практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин, Л. В. Саманів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 77 с.

Облік в банках

Облік в банках : конспект лекцій / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 182 с.

Основи метрології


Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 346 с.

Основи метрології


Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : конспект лекцій / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 104 с.

Основи інтернет-торгівлі


Основи інтернет-торгівлі : метод. вказівки до вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. І. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання


Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 155 с.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій. Ч. 2 / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 70 с.

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Англійська для економістів


Англійська для економістів : практикум / Л. Я. Бойків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 78 с.

Податковий консалтинг


Податковий консалтинг : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 52 с.

Податковий консалтинг


Податковий консалтинг : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 52 с.

Orhanic chemistry (examples, assignments) = Органічна хімія (приклади, завдання)


Orhanic chemistry (examples, assignments) = Органічна хімія (приклади, завдання) : tutorial = навч. посіб. / M. S. Polutrenko, H. M. Hritsulyak. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 225 p.

Operational calculus


Operational calculus : practices / A. I. Bandura, I. Y. Ovchar, V. V. Tyrlych. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 69 p.

Проектування і експлуатація компресорних станцій


Проектування і експлуатація компресорних станцій : навч. посіб. / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 203 с.

Англійська мова


Англійська мова : метод. рек. для самост. роботи / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 146 с.

Територіальний розвиток місцевих громад


Територіальний розвиток місцевих громад : навч. посіб. / Л. Є. Сімків, У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 190 с.

Геодезичне приладознавство. Нівеліри


Геодезичне приладознавство. Нівеліри : збірник тестових запитань та завдань / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 51 с.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : метод. вказівки для самост. роботи / Т. О. Ваврик, О. С. Царева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved