Ви є тут

Глосарій

Основи програмування мовою java

Основи програмування мовою java : лаб. практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин, Л. В. Саманів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 77 с.

Облік в банках

Облік в банках : конспект лекцій / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 182 с.

Основи метрології


Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 346 с.

Основи метрології


Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : конспект лекцій / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 104 с.

Основи інтернет-торгівлі


Основи інтернет-торгівлі : метод. вказівки до вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. І. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання


Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 155 с.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій. Ч. 2 / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 70 с.

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : лаб. практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 132 с.

Вища математика


Вища математика : конспект лекцій. Ч. 3 : Інтегральне числення функції однієї змінної / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 66 с.

Технічне обслуговування газових мереж та ГРП


Технічне обслуговування газових мереж та ГРП : метод. вказівки для самост. роботи / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 37 с.

Будівельна техніка


Будівельна техніка : конспект лекцій / В. Р. Харун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 187 с.

Контроль технічного стану та підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки


Контроль технічного стану та підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки : монографія. Т. 11 / Б. В. Копей, В. В. Лопатін, І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 378 с.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк, Я. В. Бацала [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с.

Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням


Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, І. Ф. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 135 с.

Страхування


Страхування : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. М. Ромашко, В. І. Шийко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.

Управління розвитком людських ресурсів у фінансовій сфері


Управління розвитком людських ресурсів у фінансовій сфері : метод. вказівки до вивчення дисципліни для практичних занять та самост. роботи студентів / І. М. Данилюк-Черних. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.

Проектування систем збору та підготовки нафтопромислової продукції


Проектування систем збору та підготовки нафтопромислової продукції : конспект лекцій / А. В. Грицанчук, Н. С. Дремлюх, В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 91 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved