Ви є тут

Глосарій

Основи програмування мовою java

Основи програмування мовою java : лаб. практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин, Л. В. Саманів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 77 с.

Облік в банках

Облік в банках : конспект лекцій / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 182 с.

Основи метрології


Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 346 с.

Основи метрології


Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.

Обчислювальна техніка


Обчислювальна техніка : конспект лекцій / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 104 с.

Основи інтернет-торгівлі


Основи інтернет-торгівлі : метод. вказівки до вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. І. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання


Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 155 с.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій. Ч. 2 / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 70 с.

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі


Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі : метод. вказівки для самост. роботи / Р. Є. Олеськів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 20 с.

Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт


Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт / В. С. Вощинський, С. А. Чеховський, Н. М. Піндус, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 68 с.

Основи метрології


Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 346 с.

Основи метрології


Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.

Екологія з основами гідрометеорології


Екологія з основами гідрометеорології : курсове проектування / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 37 с.

Менеджмент у туризмі


Менеджмент у туризмі : практикум / Н. П. Казюка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 37 с.

Управління конкурентноспроможністю підприємств туріндустрії


Управління конкурентноспроможністю підприємств туріндустрії : метод. вказівки до самост. роботи студентів / Н. П. Казюка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 32 с.

Управління конкурентноспроможністю підприємств туріндустрії


Управління конкурентноспроможністю підприємств туріндустрії : метод. вказівки до проведення практичних занять / Н. П. Казюка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : конспект лекцій / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 91 с.

Сейсморозвідка


Сейсморозвідка : метод. вказівки до курсового проектування / С. Є. Розловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved