Ви є тут

Глосарій

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : практикум / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності

Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : практикум / Т. Ю. Пиріг, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Основи топографії

Основи топографії : лаб. практикум / Р. Є. Олеськів, Л. І. Дорош. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 57 с.

Основи академічного письма

Основи академічного письма : метод. вказівки до виконання самост. роботи / О. В. Когут, М. І. Венгринюк, Н. Б. Литвин, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 45 с.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : практикум / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 152 с.

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми

Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми : метод. вказівки для практичних занять / К. Т. Голубчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 24 c.

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії

Оброблення матеріалів концентрованими потоками енергії : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 c.

Земельне право

Земельне право : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 18 с.

Екологічна токсикологія

Екологічна токсикологія : лаб. практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 28 с.

Основи академічного письма

Основи академічного письма : метод. вказівки до виконання самост. роботи / О. В. Когут, М. І. Венгринюк, Н. Б. Литвин, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 45 с.

Англійська мова

Англійська мова : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Н. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 52 с.

Технологічна практика

Технологічна практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Виробнича практика

Виробнича практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Металознавство і зварювання

Металознавство і зварювання : конспект лекцій / М. Й. Бурда, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 136 с.

Металознавство і зварювання

Металознавство і зварювання : лаб. практикум / М. Й. Бурда, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 69 с.

Автомобілі

Автомобілі : навч. посіб. / Т. Й. Войцехівська, Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 114 с.

Методика гідрогеологічних досліджень

Методика гідрогеологічних досліджень : метод. вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 50 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved