Ви є тут

Глосарій

Практична підготовка 1

Практична підготовка 1 : метод. вказівки для виконання лаб. робіт та самост. роботи студентів / С. М. Кафка, Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 155 с.

Підземні сховища газу України

Підземні сховища газу України : лаб. практикум / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 26 с

Переддипломна практика

Переддипломна практика : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 16 с.

Природоохоронні технології на транспорті

Природоохоронні технології на транспорті : практикум / В. М. Мельник, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 68 с.

Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови

Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови : практикум / О. К. Янишин, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 153 с.

Проектування міських транспортних систем

Проектування міських транспортних систем : метод. вказівки для практичної роботи. Ч. 1 : Дороги і транспорт / О. Н. Козак, І. П. Смадич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 c.

Психологія в менеджменті

Психологія в менеджменті : метод. вказівки для практичних занять з дисципліни / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 26 c.

Психологія в менеджменті

Психологія в менеджменті : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 28 c.

Підземна гідрогазодинаміка

Підземна гідрогазодинаміка : курсове проектування / Н. С. Дремлюх, Л. І. Хайдарова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 52 с.

Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин

Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин : конспект лекцій / Н. М. Гедзик, Л. І. Хайдарова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 96 с

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved