Ви є тут

Глосарій

Рекультивація порушених земель

Рекультивація порушених земель : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 11 с.

Рекультивація порушених земель

Рекультивація порушених земель : метод. рекомендації до викладання лаб. робіт / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Розвиток оперативної пам'яті шахістів-спортсменів

Розвиток оперативної пам'яті шахістів-спортсменів : метод. вказівки / А. З. Шанковський, В. М. Улізько, О. В. Вінтоняк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.

Роль олімпійської освіти у підвищенні інтересу студентів до здорового способу життя та спорту

Роль олімпійської освіти у підвищенні інтересу студентів до здорового способу життя та спорту : метод. вказівки / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич, В. М. Улізько, В. Р. Крижанівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Регіональна економіка

Регіональна економіка : навч. посіб. / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 239 с.

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах


Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 57 с.

Реінжиніринг


Реінжиніринг : метод. вказівки для самост. роботи / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 36 с.

Реінжиніринг


Реінжиніринг : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 54 с.

Реінжиніринг


Реінжиніринг : метод. вказівки для виконання практ. зан. / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ


Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук, Я. Я. Якимечко, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 73 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved