Ви є тут

Глосарій

Світовий ринок консалтингових послуг


Обельницька, Х. В. Світовий ринок консалтингових послуг : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Світовий ринок консалтингових послуг". Наведено плани лекційних і практичних занять, дискусійні запитання для самостійної підготовки студентів.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Ільків, Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Ільків, Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану та освітньо-професійної програми.

Стратегічне управління бізнесом


Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління бізнесом". Містять мету та завдання дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення.

Стратегічне управління фінансами


Витвицька, У. Я. Стратегічне управління фінансами : методичні вказівки для вивч. дисц. / У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління фінансами". Містять мету та завдання, рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення, а також перелік питань для підготовки до іспиту.

Ситуаційний менеджмент


Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 151 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні та прикладні засади практичного застосування отриманих у результаті навчання навичок розв'язування прикладних завдань із дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Подано базові навчальні елементи, а також практичні завдання, що дозволяють отримати необхідні знання, здобути відповідні компетенції та досягнути програмні результати навчання у сфері управління підприємством на базі використання ситуаційного підходу, необхідні майбутнім фахівцям у сфері управління для прийняття ефективних управлінських рішень.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Козак, Л. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта" з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм для студентів за спеціальністю - 274 "Автомобільний транспорт".

Системи передавання даних


Бабчук, С. М. Системи передавання даних : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Системи передавання даних" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів


Зоріна, Г. П. Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів : лабораторний практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 49 с.

Лабораторний практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання лабораторних робіт з дисципліни "Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості


Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості : методичні вказівки для практичних занять / І. І. Чудик, В. М. Чарковський, М. М. Слепко, Л. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 49 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Системи технологій у нафтогазовій промисловості" для спеціальності 051 - Економіка і призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Economic theory


Economic theory : textbook / I. Bodnaruk, R. Matskiv, T. Topolnytska, H. Malyk. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 117 p.

The textbook contains information on the general economic foundations of society, focuses on the laws of social production development, describes basic laws of economics and their application to business, outlines essential features of the main socio-economic systems and the directions of their evolution. This Economic Theory book includes a theoretical guide and material for self-study, lectures, workshops and practical classes. The text complies with economic theory syllabus.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : методичні вказівки для вивчення дисц. / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : лабораторний практикум / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

Лабораторний практикум розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання. У практикумі наведено зміст лабораторних робіт, літературні джерела, надані методичні поради до виконання кожної роботи, розроблені запитання для самоконтролю.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : курсове проектування / Н. В. Гоптарьова, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання. У методичних вказівках наведено рекомендації для виконання курсового проекту.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Конспект лекцій розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Технології зміцнення та відновлення деталей і конструкцій


Технології зміцнення та відновлення деталей і конструкцій : конспект лекцій / М. Й. Бурда, Д. Л. Луцак, Л. Д. Луцак, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

В конспекті лекцій для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлений теоретичний матеріал з вивчення методів та способів зміцнення та відновлення робочих поверхонь деталей машин та конструкцій. Орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Технічна діагностика трубопровідних систем


Тутко, Т. Ф. Технічна діагностика трубопровідних систем : практикум / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Технічна діагностика трубопровідних систем". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища".

Теорія пружних хвиль


Гаранін, О. А. Теорія пружних хвиль : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія пружних хвиль". Містить інформацію для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія пружних хвиль". Стисле представлення теоретичного матеріалу дозволяє студентові закріпити знання, які отримані на лекціях і сформувати чітке уявлення щодо виконання лабораторних робіт. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 - "Науки про Землю" .

Методи дослідження нафтогазових машин


Паневник, О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : лабораторний практикум / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 98 с.

Лабораторний практикум розроблений на основі робочої програми дисципліни ,,Методи дослідження нафтогазових машин" для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми ,,Обладнання нафтових і газових промислів" 185 ,,Нафтогазова інженерія та технології", 133 "Галузеве машинобудування". Призначений для використання студентами очної та заочної форми навчання.

Методи дослідження нафтогазових машин


Паневник, О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : конспект лекцій / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми дисципліни "Методи дослідження нафтогазових машин" для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо - професійної програми "Обладнання нафтових і газових промислів" 185 "Нафтогазова інженерія та технології", 133 "Галузеве машинобудування". Призначений для використання студентами очної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved