Ви є тут

Глосарій

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Техноекологія

Техноекологія : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала, М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с

Труби і запірна арматура трубопроводів і сховищ

Труби і запірна арматура трубопроводів і сховищ : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 68 с.

Технологічна практика

Технологічна практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Теорія організацій

Теорія організацій : практикум / Д. В. Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 42 с.

Теорія організацій

Теорія організацій : конспект лекцій / Д. В. Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 105 с.

Теорія організацій

Теорія організацій : метод. вказ. для самост. вивчення дисципліни / Д. В. Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 73 с.

Технологічна оснастка

Технологічна оснастка : метод. вказівки / Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 120 с.

Engineering mechanics. Kinetics

Engineering mechanics. Kinetics : textbooks / M. Liskanich, O. Vytyaz, V. Popovich [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 196 p.

Теоретична механіка

Теоретична механіка : метод.вказівки та завдання для курс. роботи / І. Я. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 36 с.

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння : практикум та завдання для розрахунково-графічної роботи / Л. М. Шегда, В. В. Тирлич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 176 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Електричні і магнітні методи

Електричні і магнітні методи : конспект лекцій / І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 60 с.

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні системи : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 59 с.

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved