Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Техніки та матеріали живопису


Мелкомукова, М. Г. Техніки та матеріали живопису : методичні вказівки для практичних занять / М. Г. Мелкомукова, Н. Г. Борсук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 104 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Рисунок, живопис, скульптура" та містять загальні принципи і завдання з рисунку I - IV курсів спеціальності "Архітектура туристичних комплексів". До методичних вказівок включено ілюстрації навчальних робіт, що відповідають програмі з рисунку. Призначено для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 "Архітектура".

Промислова екологія


Орфанова, М. М. Промислова екологія : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

У конспекті лекцій надана характеристика виробничої діяльності основних галузей промисловості та їх негативний вплив на навколишнє середовище. Розроблений відповідно робочої програми навчальної дисципліни "Промислова екологія". Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Промислова екологія


Орфанова, М. М. Промислова екологія : методичні вказівки для сам. та інд. роботи студентів / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Промислова екологія" та розроблені відповідно робочої програми даної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища". Можуть бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля


Орфанова, М. М. Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні знання з напрямків, принципів та методології розробки техноекологічних проектів. Розроблений відповідно робочої програми навчальної дисципліни "Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля". Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю "Екологічний контроль та аудит". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля


Орфанова, М. М. Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля : методичні вказівки для сам. та інд. роботи студентів / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 13 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля" розроблені відповідно робочої програми даної навчальної дисципліни для студентів спеціальності "Екологічний контроль та аудит". Можуть бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічний контроль


Орфанова, М. М. Екологічний контроль : практикум / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 48 с.

Практикум містить методичні вказівки з проведення лабораторних робіт, інструкції з користування приладами, розроблений відповідно робочої програми дисципліни "Екологічний контроль". Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю "Екологічний контроль та аудит". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічний контроль


Орфанова, М. М. Екологічний контроль : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні знання з екологічного контролю. Розроблений відповідно робочої програми навчальної дисципліни "Екологічний контроль". Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю "Екологічний контроль та аудит". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічний контроль


Орфанова, М. М. Екологічний контроль : методичні вказівки для сам. та інд. роботи студентів / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Екологічний контроль" та розроблені відповідно робочої програми даної навчальної дисципліни для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Можуть бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Управління персоналом


Зелінська, Г. О. Управління персоналом : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. усіх форм навчання спец. "Економіка / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна, Т. В. Яськевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 82 с.

Методичні вказівки охоплюють теми з курсу "Управління персоналом", розроблені відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни, включають програму курсу, завдання для написання контрольної роботи та перелік питань для самоконтролю. Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання спеціальності "Економіка" .

Кваліфікаційна магістерська робота


Адаменко, Я. О. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації для студ. спец. 101 - Екологія / Я. О. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 54 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної магістерської роботи складені згідно зі стандартом вищої освіти України, навчальним планом для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved